ముగించు
cm kcr
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు
1
జిల్లా కలెక్టర్ &జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ టి వినయ్ క్రిష్ణ రెడ్డి. ఐ.ఏ.ఎస్.,