ముగించు

లాండ్ అక్వైజషన్

లాండ్ అక్వైజషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఎల్ ఏ క్యూ 6063 23/01/2019 22/12/2020 చూడు (641 KB)
ఎల్‌ఏ నెంబర్-1547

ఎల్‌ఏ నెంబర్-1547

08/10/2018 01/10/2020 చూడు (694 KB)
భూ సేకరణ సం ఖ్య 1631
Sorry, but you do not have permission to view this content.
29/04/2019 30/04/2020 చూడు (168 KB)
స్పెషల్ కలెక్టర్ (ఎల్ ఏ), ఏఏంఆర్పి, నల్గొండ – డిక్లరేషన్స్ ప్రచురణ

స్పెషల్ కలెక్టర్ (ఎల్ ఏ), ఏఏంఆర్పి, నల్గొండ – డిక్లరేషన్స్ ప్రచురణ

09/08/2018 31/08/2019 చూడు (2 MB) 2018080948 (2 MB) 2018080938 (4 MB) 2018080910 (3 MB)
ఎల్‌ఏ- నోటిఫికేషన్ నంబర్- జి146072018

ఎల్‌ఏ- నోటిఫికేషన్ నంబర్- జి146072018

09/08/2018 31/08/2019 చూడు (729 KB)
ఎల్ ఏ-ప్రకటనG1/4576/2018

ఎల్ ఏ-ప్రకటనG1/4576/2018

07/08/2018 31/07/2019
ఎల్ ఏ-ప్రకటన-2913/2018,4253/2018 02/08/2018 31/07/2019 చూడు (760 KB) ఎల్ ఏ-ప్రకటన-4253/2018 (839 KB)
నోటిఫికేషన్ నం 1495, 1496 మరియు 1497 19/07/2018 31/07/2019 చూడు (437 KB) 1496 (457 KB) Land Acquisition Notification No. 1497 (1,019 KB)
భూ సేకరణ 7414

భూ సేకరణ 7414

04/01/2019 04/06/2019 చూడు (2 MB)
భూ సేకరణ 7550

భూ సేకరణ 7550

04/01/2019 04/06/2019 చూడు (1 MB)