ముగించు

లాండ్ అక్వైజషన్

లాండ్ అక్వైజషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : మునుగోడుమండల చీకటి మామిడి గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : మునుగోడుమండల చీకటి మామిడి గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

30/09/2022 31/12/2022 చూడు (566 KB)
భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : నల్గొండ మండలం బుద్దారం గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : నల్గొండ మండలం బుద్దారం గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

30/09/2022 31/12/2022 చూడు (294 KB)
భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : మిర్యాలగూడ మండలం తడకమల్ గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : మిర్యాలగూడ మండలం తడకమల్ గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

30/09/2022 31/12/2022 చూడు (366 KB)
సాధారణ అవార్డు వీరబోయినపల్లి డిండి మండలం 07/12/2022 31/12/2022 చూడు (3 MB)
భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా గెజిట్ నోటిఫికేషన్ : జిల్లా : నల్గొండ, మర్రిగూడమండల్ శివన్నగిడెం గ్రామం

భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా గెజిట్ నోటిఫికేషన్ : జిల్లా : నల్గొండ, మర్రిగూడమండల్ శివన్నగిడెం గ్రామం

04/10/2022 30/11/2022 చూడు (305 KB)
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/5483/2022 . నల్గొండ జిల్లా, శాలిగౌరారం మండలం, పెరికకొండారం గ్రామం.
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/5483/2022 . నల్గొండ జిల్లా, శాలిగౌరారం మండలం, పెరికకొండారం గ్రామం.
22/07/2022 31/08/2022 చూడు (1 MB)
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/5484/2022 . నల్గొండ జిల్లా, శాలిగౌరారం మండలం, ఆకారం గ్రామం.
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/5484/2022 . నల్గొండ జిల్లా, శాలిగౌరారం మండలం, ఆకారం గ్రామం.
23/07/2022 23/08/2022 చూడు (1 MB)
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/5485/2022 . నల్గొండ జిల్లా, శాలిగౌరారం మండలం, వల్లాల గ్రామం.
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/5485/2022 . నల్గొండ జిల్లా, శాలిగౌరారం మండలం, వల్లాల గ్రామం.
23/07/2022 22/08/2022 చూడు (1 MB)
LAQ- Month Of May-2021 01/05/2021 01/07/2022 చూడు (772 KB) CamScanner 04-23-2021 15.43.29 (2 MB) CamScanner 04-24-2021 15.35.01 (708 KB) CamScanner 04-26-2021 11.50.03 (468 KB) CamScanner 04-26-2021 12.01.14 (839 KB)
ఎల్ ఏ క్యూ మంత్ ఆఫ్ ఏప్రెల్ 01/04/2021 30/04/2022 చూడు (772 KB) CamScanner 04-23-2021 15.43.29 (2 MB) CamScanner 04-24-2021 15.35.01 (708 KB) CamScanner 04-26-2021 11.50.03 (468 KB) CamScanner 04-26-2021 12.01.14 (839 KB)