ముగించు

నియామక

నియామక
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అగ్రికల్చర్ (AEO యొక్క) మెరిట్ జాబితా

అగ్రికల్చర్ (AEO యొక్క) మెరిట్ జాబితా

24/05/2020 26/05/2020 చూడు (21 KB) BSC(AG) (104 KB) DIP IN AGRI ENGINEERING (14 KB) DIP IN AGRI (160 KB)
వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూ నోటిఫికేషన్. కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్పెషల్లిస్ట్ వైద్యులు – 2019

వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూ Spl కోసం నోటిఫికేషన్. కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన వైద్యులు -జూలీ, 2019

03/07/2019 10/07/2019 చూడు (741 KB)
వాక్ ఇన్ ఇంటెర్వ్యూ మెడికల్
Sorry, but you do not have permission to view this content.
13/02/2019 14/03/2019 చూడు (604 KB)
జూనియర్ పంచాయతి కార్యదర్శి ఎంపిక జాబితా 29/12/2018 31/01/2019 చూడు (601 KB)
ఎన్ ఎచ్ ఏం స్టాఫ్ నర్స్ మెరిట్ లిస్ట్ 05/10/2018 31/10/2018 చూడు (180 KB) 2018100539 (221 KB) 2018100523 (175 KB)
తెలంగాణ వైద్య విద్య పరిషద్ (టి వి వి పి) హాస్పిటల్స్, ఎస్ డి ఎచ్ ఎచ్, నల్గొండ 11/09/2018 10/10/2018 చూడు (357 KB) M.Sc స్టాఫ్ నర్స్ (201 KB) PRO బ్లడ్ బ్యాంక్ నోటిఫికేషన్ ఆగస్ట్, 2018 (549 KB)
జిల్లాలో NHM పోస్టుల మెరిట్ అండ్ సెలెక్షన్ లిస్ట్. హాస్పిటల్, నల్గొండ

జిల్లాలో NHM పోస్టుల మెరిట్ అండ్ సెలెక్షన్ లిస్ట్. హాస్పిటల్, నల్గొండ

23/06/2018 30/06/2018 చూడు (1 MB) STAFF NURSE MSC (196 KB) PHYSIOTHERAPIST (222 KB) MEDICAL OFFICER (103 KB) INSTRUCTOR FOR HEARING IMPAIRED (93 KB) DENTAL HYGIENIST (94 KB) DENTAL DOCTORS (289 KB) DENTAL ASSISTANT (123 KB) AUDIOLOGIST (96 KB)
నల్గొండ జిల్లా NHM పోస్ట్లు ఎంపిక జాబితా. హాస్పిటల్, నల్గొండ

నల్గొండ జిల్లా NHM పోస్ట్లు ఎంపిక జాబితా. హాస్పిటల్, నల్గొండ

23/06/2018 30/06/2018 చూడు (188 KB) STAFF NURSE MSC (181 KB) PHYSIOTHERAPIST (172 KB) Notice – Verification of Original Certificates on 26.06.2018 (1 MB) MEDICAL OFFICER (89 KB) INSTRUCTOR FOR HEARING IMPAIRED (89 KB) DENTAL HYGIENIST (89 KB) DENTAL DOCTOR (172 KB) DENTAL ASSISTANT (89 KB) AUDIOLOGIST (89 KB)
డి సిఎచ్ఎస్ తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

డి సిఎచ్ఎస్ తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

31/05/2018 20/06/2018 చూడు (213 KB)