ముగించు

లాండ్ అక్వైజషన్

లాండ్ అక్వైజషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
భూ సేకరణ – నల్గొండ డివిజన్ – చిట్యాల్ మండలం – గుండ్రాంపల్లి గ్రామం – సై.నెం.153, 152లో విస్తీర్ణం ఎసి.4.37 ½gts- భూమిని సేకరించడం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నెం.16 గ్రావిటీ కెనాల్ తవ్వకం యొక్క ఉద్దేశ్యం భూమి

భూ సేకరణ – నల్గొండ డివిజన్ – చిట్యాల్ మండలం – గుండ్రాంపల్లి
గ్రామం – సై.నెం.153, 152లో విస్తీర్ణం ఎసి.4.37 ½gts- భూమిని సేకరించడం
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నెం.16 గ్రావిటీ కెనాల్ తవ్వకం యొక్క ఉద్దేశ్యం
భూమి

15/09/2023 30/09/2024 చూడు (451 KB)
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నం. G1/3425/2023 మునుగోడు గ్రామం మునుగోడు మండలం, నల్గొండ జిల్లా.

భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నం. G1/3425/2023 మునుగోడు గ్రామం మునుగోడు మండలం, నల్గొండ జిల్లా.

05/09/2023 31/10/2023 చూడు (335 KB)
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నం. G1/7527/2022 అయిటిపాముల గ్రామం కట్టంగూర్ మండలం, నల్గొండ జిల్లా.

భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నం. G1/7527/2022 అయిటిపాముల గ్రామం కట్టంగూర్ మండలం, నల్గొండ జిల్లా.

05/09/2023 31/10/2023 చూడు (608 KB)
నల్గొండ జిల్లా గెజిట్ ఆర్డర్ T P గౌరారం గ్రామం నాంపల్లి మండలం

నల్గొండ జిల్లా గెజిట్ ఆర్డర్ T P గౌరారం గ్రామం నాంపల్లి మండలం

29/08/2023 31/10/2023 చూడు (528 KB)
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/4013/2021 నార్కెట్‌పల్లి మండలంనల్గొండ జిల్లాకు చెందిన AMR SLBC ప్రాజెక్ట్ పరడా గ్రామం కట్టంగూర్ మండలం ఉదయ సముద్రం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ యొక్క LAQ కేసు.
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/4013/2021 నార్కెట్‌పల్లి మండలంనల్గొండ జిల్లాకు చెందిన AMR SLBC ప్రాజెక్ట్ పరడా గ్రామం కట్టంగూర్ మండలం ఉదయ సముద్రం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ యొక్క LAQ కేసు.
31/03/2023 31/03/2024 చూడు (278 KB)
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/1344/2020 నార్కెట్‌పల్లి మండలంనల్గొండ జిల్లా చిన్న తుమ్మలగూడెం/O అక్కెనపల్లి గ్రామానికి సంబంధించిన రాచ్ కాల్వ (ఎర్ర కాల్వ) LAQ కేసు.

భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/1344/2020 నార్కెట్‌పల్లి మండలంనల్గొండ జిల్లా చిన్న తుమ్మలగూడెం/O అక్కెనపల్లి గ్రామానికి సంబంధించిన రాచ్ కాల్వ (ఎర్ర కాల్వ) LAQ కేసు.

26/03/2023 31/03/2024 చూడు (262 KB)
ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెంబర్. G1/3778/2022,నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,కొండ మల్లెపల్లి మండల్ ,హర్యతండా మంజీర పెండ్లిపాకల గ్రామము. 03/03/2023 31/03/2024 చూడు (1 MB)
ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నో. 2. నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,దామరచర్ల మండలం ,నర్సాపురం గ్రామము.

ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నో. 2. నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,దామరచర్ల మండలం ,నర్సాపురం గ్రామము.

02/03/2023 31/03/2024 చూడు (821 KB)
ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెంబర్ G1/1079/2023 . నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,దామరచర్ల మండలం ,తాళ్ల వీరప్పగూడెం గ్రామము.

ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెంబర్ G1/1079/2023 . నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,దామరచర్ల మండలం ,తాళ్ల వీరప్పగూడెం గ్రామము.

02/03/2023 31/03/2024 చూడు (609 KB)
ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెంబర్న.G1/7433/2021,ల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,చిట్యాల మండలం ,వెలిమినేడు గ్రామము 23/02/2023 29/02/2024 చూడు (59 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు