ముగించు

లాండ్ అక్వైజషన్

లాండ్ అక్వైజషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/4013/2021 నార్కెట్‌పల్లి మండలంనల్గొండ జిల్లాకు చెందిన AMR SLBC ప్రాజెక్ట్ పరడా గ్రామం కట్టంగూర్ మండలం ఉదయ సముద్రం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ యొక్క LAQ కేసు.
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/4013/2021 నార్కెట్‌పల్లి మండలంనల్గొండ జిల్లాకు చెందిన AMR SLBC ప్రాజెక్ట్ పరడా గ్రామం కట్టంగూర్ మండలం ఉదయ సముద్రం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ యొక్క LAQ కేసు.
31/03/2023 31/03/2024 చూడు (278 KB)
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/1344/2020 నార్కెట్‌పల్లి మండలంనల్గొండ జిల్లా చిన్న తుమ్మలగూడెం/O అక్కెనపల్లి గ్రామానికి సంబంధించిన రాచ్ కాల్వ (ఎర్ర కాల్వ) LAQ కేసు.

భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/1344/2020 నార్కెట్‌పల్లి మండలంనల్గొండ జిల్లా చిన్న తుమ్మలగూడెం/O అక్కెనపల్లి గ్రామానికి సంబంధించిన రాచ్ కాల్వ (ఎర్ర కాల్వ) LAQ కేసు.

26/03/2023 31/03/2024 చూడు (262 KB)
ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెంబర్. G1/3778/2022,నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,కొండ మల్లెపల్లి మండల్ ,హర్యతండా మంజీర పెండ్లిపాకల గ్రామము. 03/03/2023 31/03/2024 చూడు (1 MB)
ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నో. 2. నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,దామరచర్ల మండలం ,నర్సాపురం గ్రామము.

ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నో. 2. నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,దామరచర్ల మండలం ,నర్సాపురం గ్రామము.

02/03/2023 31/03/2024 చూడు (821 KB)
ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెంబర్ G1/1079/2023 . నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,దామరచర్ల మండలం ,తాళ్ల వీరప్పగూడెం గ్రామము.

ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెంబర్ G1/1079/2023 . నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,దామరచర్ల మండలం ,తాళ్ల వీరప్పగూడెం గ్రామము.

02/03/2023 31/03/2024 చూడు (609 KB)
ల్యాండ్ ఆసీక్విసాటిన్ గాజెట్టే నోటిఫిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెంబర్న.G1/7433/2021,ల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ,చిట్యాల మండలం ,వెలిమినేడు గ్రామము 23/02/2023 29/02/2024 చూడు (59 KB)
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/1208/2022 . నల్గొండ జిల్లా, నేరేడుగొమ్ము మండలం, పెద్దమునగల్ గ్రామం.

భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/1208/2022 . నల్గొండ జిల్లా, నేరేడుగొమ్ము మండలం, పెద్దమునగల్ గ్రామం.

13/01/2023 31/01/2024 చూడు (854 KB)
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/9735/2022 . నల్గొండ జిల్లా, అడవిదేవులపల్లి మండలం, అడవిదేవులపల్లి గ్రామం.

భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/9735/2022 . నల్గొండ జిల్లా, అడవిదేవులపల్లి మండలం, అడవిదేవులపల్లి గ్రామం.

03/01/2023 03/01/2024 చూడు (907 KB)
భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/6897/2022 . నల్గొండ జిల్లా, కొండమల్లే పల్లి మండలం, పథ్య తండా గ్రామం.

భూ సేకరణ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ నెం. G1/6897/2022 . నల్గొండ జిల్లా, కొండమల్లే పల్లి మండలం, పథ్య తండా గ్రామం.

24/12/2022 31/12/2023 చూడు (269 KB)
LAQ నోటిఫికేషన్ -గెజెట్

LAQ నోటిఫికేషన్ -గెజెట్

22/12/2022 31/12/2023 చూడు (258 KB) G1-7474-2022 (983 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు