ముగించు

లాండ్ అక్వైజషన్

లాండ్ అక్వైజషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : మిర్యాలగూడ మండలం తడకమల్ గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : మిర్యాలగూడ మండలం తడకమల్ గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

30/09/2022 31/12/2022 చూడు (366 KB)
భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : నల్గొండ మండలం బుద్దారం గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : నల్గొండ మండలం బుద్దారం గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

30/09/2022 31/12/2022 చూడు (294 KB)
భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : మునుగోడుమండల చీకటి మామిడి గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : మునుగోడుమండల చీకటి మామిడి గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

30/09/2022 31/12/2022 చూడు (566 KB)
భూ సేకరణ GO: ప్రొసీడింగ్స్ నం G1/3778/2022
భూ సేకరణ GO: ప్రొసీడింగ్స్ నం G1/3778/2022
05/07/2022 31/07/2023 చూడు (2 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు