ముగించు

మేసేవా మరియు కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్

300 కి పైగా పౌరసేవ సేవలు మెర్సెవ మరియు సాధారణ సేవా కేంద్రాలను అందిస్తున్నాయి
ఏదైనా గోవర్మెంట్ సర్వీస్ దయచేసి సమీప మెసీవా లేదా సాధారణ సేవా కేంద్రం నందు సందర్శించండి

పర్యటన: https://tg.meeseva.gov.in

మీసేవ ఆఫీసు

నల్గొండ , కలెక్టర్ ఆఫీసు
ప్రాంతము : మీకు దేగ్గరలో వున్న మీసేవ సెంటర్ లో | నగరం : నల్ల్గగొండ | పిన్ కోడ్ : 508001
ఇమెయిల్ : MEESEVA[dot]NALGONDA[at]GMAIL[dot]COM