ముగించు

ప్రతి సోమవారం ఫిర్యాదు దినం

ప్రతి సోమవారం జిల్లాలో ఫిర్యాదు దినంగా గుర్తిస్తారు
జిల్లా కలెక్టర్ మరియు అన్ని జిల్లా అధికారులు నేరుగా ప్రజల నుండి గ్రీవెన్సులను తీసుకుంటారు.గ్రీవన్స్ దాఖలు చేయవచ్చు మరియు ప్రాజావణి వెబ్సైట్ ద్వారా స్టేట్మెంట్ను ప్రశ్నించవచ్చు

పర్యటన: http://cpgrams.ts.nic.in

నల్గొండ

నల్గొండ
ప్రాంతము : నల్గొండ కొల్లేకోర్ ఆఫీసు నందు | నగరం : నల్గొండ | పిన్ కోడ్ : 508001
మొబైల్ : +91998591508