ముగించు

ప్రధాన్ మంత్రి గ్రామీన్ ఆవాస్ యోజన

తేది : 01/04/2017 - 22/10/2020 | రంగం: సెంట్రల్ గోవ్ట్ స్కీమ్
Pradhaan Mantri Awaas Yojana

గ్రామీణ పేద ప్రజలకు గృహాల నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రకటించింది.
వివరాల కోసం క్రింది లింకు చూడండి.
http://pmayg.nic.in/netiay/about-us.aspx

లబ్ధిదారులు:

పేద ప్రజలకు గృహాలు

ప్రయోజనాలు:

గృహాలు కట్టించుట