ముగించు

ప్రధాన్ మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన

తేది : 01/04/2017 - 22/10/2020 | రంగం: సెంట్రల్ గోవ్ట్
pradhan mantri kaushal vikas yojana logo

ప్రధాన్ మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన అనేది నైపుణ్య అభివృద్ధి & ఎంట్రప్రెన్యూర్షిప్ మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క ముఖ్య పథకం. ఈ నైపుణ్యం సర్టిఫికేషన్ పథకం యొక్క ఉద్దేశం పరిశ్రమల సంబంధిత నైపుణ్యం శిక్షణను చేపట్టటానికి పెద్ద సంఖ్యలో భారతీయ యువతలను ప్రోత్సహించటం, ఇది మంచి జీవనోపాధిని సాధించటానికి సహాయపడుతుంది. పూర్వ అభ్యాసం అనుభవం లేదా నైపుణ్యాలతో ఉన్న వ్యక్తులు ముందుగా నేర్చుకోవడం గుర్తింపు క్రింద ధృవీకరించబడతారు మరియు సర్టిఫికేట్ చేయబడతారు.
http://pmkvyofficial.org/Index.aspx

లబ్ధిదారులు:

యువతను ఉద్యోగస్వామిస్తారు

ప్రయోజనాలు:

ఎంప్లోయీమెంట్