ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ఏం జె కె జూనియర్ కాలేజ్

నక్రేకల్ , నల్గొండ

ఇమెయిల్ : helpdesk-ie[at]telangana[dot]gov[dot]in
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bie.telangana.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు/విదయాలయాలు

గౌట్ జూనియర్ కాలేజ్ (గర్ల్స్)

Nalgonda, RP Road

ఇమెయిల్ : helpdesk-ie[at]telangana[dot]gov[dot]in
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bie.telangana.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: Colleges/schools

తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజ్

ఇమెయిల్ : helpdesk-ie[at]telangana[dot]gov[dot]in
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bie.telangana.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: Colleges/schools