ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
నల్గొండ జిల్లా అధికారి లాగిన్ కోసం ప్రజావాణి వినియోగదారులు

నల్గొండ జిల్లా అధికారి లాగిన్ కోసం ప్రజావాణి వినియోగదారులు

06/01/2023 31/01/2030 చూడు (563 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు