ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
Wg khmm Nlg రిపబ్లికేషన్ ఆఫ్ నోటీసు

Wg khmm Nlg రిపబ్లికేషన్ ఆఫ్ నోటీసు

14/01/2024 29/02/2024 చూడు (1,002 KB)
నల్గొండ జిల్లా అధికారి లాగిన్ కోసం ప్రజావాణి వినియోగదారులు

నల్గొండ జిల్లా అధికారి లాగిన్ కోసం ప్రజావాణి వినియోగదారులు

06/01/2023 31/01/2030 చూడు (563 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు