ముగించు

నియామక

నియామక
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
TVVP హాస్పిటల్స్‌లో అవుట్‌సోర్సింగ్ పోస్ట్‌ల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

TVVP హాస్పిటల్స్‌లో అవుట్‌సోర్సింగ్ పోస్ట్‌ల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

27/12/2021 01/12/2022 చూడు (678 KB) Pharmacy (813 KB) Lab Technician (819 KB) CamScanner 12-27-2021 13.59 (185 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు