ముగించు

కొత్త రెవెన్యూ మండలం గట్టుప్పల్ తెలంగాణ గెజిట్ యొక్క అదనపు-సాధారణ సంచిక, తేదీ: 26-09-2022.

కొత్త రెవెన్యూ మండలం గట్టుప్పల్ తెలంగాణ గెజిట్ యొక్క అదనపు-సాధారణ సంచిక, తేదీ: 26-09-2022.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
కొత్త రెవెన్యూ మండలం గట్టుప్పల్ తెలంగాణ గెజిట్ యొక్క అదనపు-సాధారణ సంచిక, తేదీ: 26-09-2022. 23/07/2022 15/08/2022 చూడు (948 KB)