ముగించు

శాసన మండలి సభ్యులు

శాసన మండలి సభ్యులు
అభ్యర్థి పేరు నియోజకవర్గం పార్టీ పేరు మొబైల్ నంబర్ ఫోటో
అలుగుబెల్లి నర్సిరెడ్డి ఉపాధ్యాయులు (వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ) స్వతంత్ర 9490300678
DR. పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గ్రాడ్యుయేట్లు (వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ) బి.ఆర్.ఎస్ 9866308200, 9502826611, 9502766200
శ్రీ మంకెన కోటి రెడ్డి స్థానిక అధికారులు (నల్గొండ) బి.ఆర్.ఎస్