ముగించు

పత్రాలు

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది View / Download
నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ (844)జి‌పి వివరాలు 01/06/2018 చూడు (775 KB)
గణాంక నివేదిక 01/06/2018 చూడు (7 MB)
సెన్సుస్-2011 01/06/2018 చూడు (4 MB)
నల్గొండ డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ 22/08/2016 చూడు (367 KB)
టి .ఆర్ .టి రిక్రూట్మెంట్ 31/05/2018 చూడు (255 KB)
రైతు బంధు 31/05/2018 చూడు (607 KB)
జిల్లా గురించి 31/05/2018 చూడు (1 MB)
టి‌ఎస్-ఆన్లైన్ మీసేవ సెంటర్ 26/05/2018 చూడు (188 KB)
మీసేవ సెంటర్ 22/05/2018 చూడు (278 KB)