ముగించు

పత్రాలు

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది View / Download
నల్గొండ జిల్లా గెజిట్ కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్ చండూర్ నోటిఫికేషన్ 04/09/2023 చూడు (4 MB)
ప్రత్యామ్నాయ ఫైల్ : చూడు (2 MB)
తెలంగాణ రాష్ట్ర టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ 06/01/2023 చూడు (2 MB)
పత్రాలు-6A 01/08/2022 చూడు (1 MB)
పత్రాలు-6B 01/08/2022 చూడు (644 KB)
పత్రాలు-7 01/08/2022 చూడు (782 KB)
పత్రాలు-19 01/08/2022 చూడు (539 KB)
పత్రాలు-18 01/08/2022 చూడు (730 KB)
పత్రాలు-8 01/08/2022 చూడు (620 KB)
పత్రాలు-6 01/08/2022 చూడు (1,004 KB)
పత్రాలు-3 01/08/2022 చూడు (831 KB)