ముగించు

కోర్టులు

నల్గొండ జిల్లాలో న్యాయస్థానాల జాబితా
ఎస్.ఎన్ఓ జిల్లా న్యాయమూర్తులు సీనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తులు జూనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తులు
1 ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ సెషన్స్ జోడ్జ్, నల్గొండ నల్గొండ జె సి జె, నల్గొండ
2 ఏ డి జె నల్గొండ  మిర్యాలగూడ జె ఏం ఎఫ్ సి, నల్గొండ
3 ఏ డి జె నల్గొండ  ఎస్ఈ సిఆర్ వై డి ఎల్ ఎస్ ఏ,నల్గొండ ఎస్ పి ఎల్  జె ఏం ఎఫ్ సి ఎక్సైజ్ కోర్ట్, నల్గొండ
4 ఏ డి జె నల్గొండ (ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్) జె సి జె,  నక్రేకల్
5 ఏ డి జె నల్గొండ (2 ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్ ప్రిల్.జె సి జె, మిర్యాలగూడ
6 ఎస్‌పి‌ఎల్ జడ్జ్ ఫర్ ప్రేవేన్సిన్ ఆఫ్ ఎస్సీ/ఎస్టీ అట్రోసిటీ  అదనపు జె సి జె, మిర్యాలగూడ
7 ఫ్యామిలి కోర్ట్, నల్గొండ అదనపు జె సి జె, మిర్యాలగూడ
8 ఏ డి జె మిర్యాలగూడ   జె సి జె, దేవరకొండ
9 ఎస్పీఎల్  జడ్జ్ ఫర్ ఉమెన్ అట్ట్రాసిటీ ఖాళీగా  ఏడీడీఎల్ జె సి జె, దేవరకొండ
10 ఖాళీగా ఖాళీగా జె సి జె,నిడమానూర్