ముగించు

శ్రీ. ఏం.వి. రమేశ్

రమేశ్

డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ నల్గొండ


హోదా : ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్
ఫోన్ : 08682-232308
ఫ్యాక్స్ సంఖ్య : 08682-245208