ముగించు

TVVP హాస్పిటల్స్‌లో అవుట్‌సోర్సింగ్ పోస్ట్‌ల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

TVVP హాస్పిటల్స్‌లో అవుట్‌సోర్సింగ్ పోస్ట్‌ల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
TVVP హాస్పిటల్స్‌లో అవుట్‌సోర్సింగ్ పోస్ట్‌ల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

TVVP హాస్పిటల్స్‌లో అవుట్‌సోర్సింగ్ పోస్ట్‌ల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

27/12/2021 01/12/2022 చూడు (678 KB) Pharmacy (813 KB) Lab Technician (819 KB) CamScanner 12-27-2021 13.59 (185 KB)