ముగించు

భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : నల్గొండ మండలం బుద్దారం గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : నల్గొండ మండలం బుద్దారం గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : నల్గొండ మండలం బుద్దారం గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నల్గొండ జిల్లా : నల్గొండ మండలం బుద్దారం గ్రామ గెజిట్ నోటిఫికేషన్

30/09/2022 31/12/2022 చూడు (294 KB)