ముగించు

నల్గొండ జిల్లాలోని ఆయుష్ డిస్పెన్సరీలలో మెడికల్ ఆఫీసర్ల (ఆయుర్వేదం/యునాని/హోమియోపతి) రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం BAMS, BUMS మరియు BHMS అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితాలు

నల్గొండ జిల్లాలోని ఆయుష్ డిస్పెన్సరీలలో మెడికల్ ఆఫీసర్ల (ఆయుర్వేదం/యునాని/హోమియోపతి) రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం BAMS, BUMS మరియు BHMS అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితాలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
నల్గొండ జిల్లాలోని ఆయుష్ డిస్పెన్సరీలలో మెడికల్ ఆఫీసర్ల (ఆయుర్వేదం/యునాని/హోమియోపతి) రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం BAMS, BUMS మరియు BHMS అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితాలు
నల్గొండ జిల్లాలోని ఆయుష్ డిస్పెన్సరీలలో మెడికల్ ఆఫీసర్ల (ఆయుర్వేదం/యునాని/హోమియోపతి) రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం BAMS, BUMS మరియు BHMS అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితాలు
13/03/2023 19/03/2023 చూడు (150 KB) Selections lists BUMS-BHMS-BAMS (130 KB)